“เกรียงไกร ไทยอ่อน” บุกโรงพักแจ้งจับนายกเล็กอุดรฯ ผิด ม.157 จ้างเอกชนจัดเก็บขยะไม่โปร่งใส

ข่าวล่าสุด

อุดรธานี – “เกรียงไกร ไทยอ่อน” บุกโรงพักอุดรฯ แจ้งความนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ทำผิด ม.157 หลังเลี่ยงใช้วิธี “เชิญชวน” ไปใช้แบบ “เจาะจง” จัดจ้างเอกชนจัดเก็บขยะมูลค่า 60.56 ล้านบาท ทั้งก่อนหน้านี้ส่งเรื่องดังกล่าวไปถึง ป.ป.ช.สอบสวนอีกทางหนึ่ง

วันนี้ (19 เม.ย.) นายเกรียงไกร ไทยอ่อน อายุ 59 ปี สมญานักรบด่านเถื่อน ชาว อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.สีหราช แก้วเกิดมี รอง ผกก.สอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี แจ้งความส่งเรื่องแจ้งข้อมูลทุจริตผ่านไปถึง ประธานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สอบสวนเอาผิดต่อ 1. นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี, 2. คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตจัดจ้างเอกชนเก็บขนขยะ, 3. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ 4. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่ง ทน.อุดรธานี เลขที่ 3302

นายเกรียงไกรได้ส่งมอบเอกสาร 2 เล่มไว้แก่พนักงานสอบสวน ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เป็นคำร้องข้อกล่าวหา 86 แผ่น และเล่มที่ 2 เป็นเอกสารหลักฐาน 137 แผ่น พร้อมแจ้งว่าเมื่อกันยายน 2564 นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กับพวก ได้ร่วมกันจัดจ้างเอกชนเก็บขยะมูลฝอยในเขต ทน.อุดรธานี ปีงบประมาณ 2565 โดยมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามวิธีจัดซื้อโดยวิธี “เชิญชวน” ตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดเงื่อนไขและการจัดซื้อไว้ตามลำดับ แต่กลับมีเจตนาหลีกเลี่ยงไปจัดซื้อโดยวิธี “คัดเลือก” ซึ่งมีงบประมาณสูงถึง 60,560,000 บาท กล่าวหาในฐานความผิดมาตรา 157

นายเกรียงไกร ไทยอ่อน เปิดเผยว่า เหตุที่มาแจ้งความที่ สภ.เมืองอุดรธานี เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ประสงค์ดี เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ที่จริงแล้วตนเป็นคน จ.หนองบัวลำภู แต่ที่มาแจ้งความเรื่องของอุดรธานี เนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่มาก หมวกอีกใบที่ใส่อยู่คือประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อยู่ในเพจเฟซบุ๊ก หลังจากได้รับมอบเอกสาร และพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดา มีตัวละคร มีการวางแผน ร่วมกันกระทำความผิด ทั้งเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก

“การกล่าวหานายกเล็ก กับพวก ทั้งหมดกระทำความผิดในฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ส่วนเรื่องเอกสารนั้น ใช้เวลาศึกษาข้อมูลทั้งหมด 2 เดือน ปรากฏว่าเรื่องต่างๆ เงินขนาดนี้ เป็นอย่างนั้นจริง ชาวอุดรธานีต้องมาขอบคุณผม เพราะผมออกมารักษาผลประโยชน์ตรงนี้ให้ ช่วยประหยัดงบประมาณ”

ด้าน พ.ต.ท.สิงหราช แก้วเกิดมี รอง ผกก.สอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี กล่าวว่า นายเกรียงไกร ไทยอ่อน ได้แจ้งความที่ สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อให้ส่งต่อไปให้ ป.ป.ช.พิจารณา โดยประสงค์จะส่งเป็นเอกสาร ไม่ประสงค์จะให้สอบปากคำ พนักงานสอบสวนจะต้องลงประจำวันไว้ ก่อนจะส่งมอบเอกสารให้ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน ซึ่งเมื่อนายเกรียงไกรเตรียมเอกสารข้อมูลมาแล้ว และไม่ประสงค์จะให้ปากคำเพิ่ม สภ.เมืองอุดรธานีก็จะส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช.ภายในสัปดาห์นี้ได้

ล่าสุดจากการประสานเข้าพบ นายธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ที่ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี รับแจ้งว่าออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกพื้นที่ ยังไม่สามารถตอบข้อซักถามได้ ขณะที่นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ชี้แจงทางโทรศัพท์ว่า นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีติดภารกิจอยู่นอกสถานที่ จะนำเรียนเรื่องนี้ภายหลัง เบื้องต้นนายกเทศมนตรีนครอุดรธานียังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น ยังไม่มีรายละเอียดว่าถูกกล่าวหาเรื่องใด ไม่สามารถชี้แจงได้ หากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจะประสานเพื่อชี้แจงทุกกรณีอีกครั้ง

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/