AAI เผยสถาบันในประเทศแห่จอง IPO ล้นเกือบ 10 เท่า เตรียมขายรายย่อย 21-26 ต.ค.นี้

ข่าวล่าสุด

นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ Head of Investment Banking Capital Market บล.ทิสโก้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI) เปิดเผยว่า หลังจาก AAI กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ราคาหุ้นละ 5.55 บาท นักลงทุนสถาบันในประเทศได้แสดงความสนใจจองซื้อเข้ามามากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรเกือบ 10 เท่า สะท้อนถึงความมั่นใจในศักยภาพธุรกิจพร้อมโอกาสการเติบโตในอนาคต สอดรับกับแนวโน้มการเติบโตจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีความต้องการสูง

หลังจากนี้ บริษัทเตรียมดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO ของ AAI ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจองซื้อในวันที่ 17-21 ต.ค.และเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อในระหว่างวันที่ 21, 25-26 ต.ค.นี้ต่อไป โดยมี บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมกับ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) รวมถึงผู้ร่วมจัดจำหน่าย ได้แก่ บล.กรุงศรี บล.กสิกรไทย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) และ บล.เอเซีย พลัส คาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 1 พ.ย.นี้

นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ AAI กล่าวว่า แนวโน้มตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปี 64 ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงของโลกมีมูลค่า 1.10 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.63 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 72 หรือมีอัตราเติบโตเฉลี่ย 5.03% ต่อปีจากมูลค่าในปี 64 ปัจจัยหลักมาจากผู้บริโภคมีความต้องการที่จะเลี้ยงสัตว์และผูกพันกับสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัว (Pet Humanization) ทำให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตไปด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มองเห็นอุปสงค์ความต้องการอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น จึงมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตภายใน 3-5 ปีข้างหน้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า รวมถึงจะนำองค์ความรู้และประสบการณ์การผลิตสินค้าให้สินค้าแบรนด์ระดับโลกมาพัฒนาแบรนด์สินค้าของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุม