วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

บรรจุ โควิด-19 โรคต้องห้ามพรบ.คนเข้าเมือง - จัดงบกลาง 204 ล้าน รับมือระบาดระลอก2

 


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคต้องห้าม ตามมาตรา 12(4) และมาตรา 44(2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้โรคโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยกำหนดไว้ว่า ห้ามคนต่างชาติที่เป็นโรคโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค


นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโควิด-19 ระยะการระบาดระลอก 2 จํานวน 204 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นในระลอก 2 ให้อยู่ในวงจํากัด ลดโอกาสการแพร่เชื่อเข้าสูประเทศ ลดผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศ


ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ขณะที่ประเทศไทยได้ยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด ติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มาจากต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

"โนอึล" ยังไม่สิ้นฤทธิ์ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

(22 กันยายน 2563) นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุ “โนอึล” และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางพื้นที่ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย และดินสไลด์ โดยมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 29 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง แพร่ ลำพูน ตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร เลย อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ลพบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล รวม 121 อำเภอ 236 ตำบล 436 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,141 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (ระนอง) ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย (เพชรบูรณ์)

แยกเป็น พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก จำนวน 22 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง แพร่ ลำพูน ตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหารอุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ลพบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง และพังงา รวม 75 อำเภอ 121 ตำบล 233 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,856 ครัวเรือน ยังคงมีสถานการณ์ในจังหวัดแพร่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอสูงเม่น รวม 5 ตำบล 23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 110 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขัง 10 – 15 เซนติเมตร

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ อุดรธานี ขอนแก่น มุกดาหาร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ตราด พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล รวม 56 อำเภอ 129 ตำบล 229 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 746 หลัง ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย (เพชรบูรณ์) พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ แพร่ และระนอง รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 1 ราย (ระนอง) ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

นายชยพล กล่าวต่อว่า ปภ. ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


 

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Bomb lobbed at the back of the official beginning of the crackdown

A hand grenade was hurled in an assistant director of the National Park Thapa early yesterday in what officials in an attempt to warn off a strictly cracking down ROSEWOOD-smuggling gang operating in the newspaper and Prachin Buri and Nakhon Ratchasima provinces can be.
Explosion, 3.30am following a report submitted by the Sangwal Saengsanit, Khon Wang Daeng police inspected his one-storey house servants' Prachin Buri's Na Di district office within the park behind the living quarters.
Explosion, which caused the crater 40 cm wide and 20 cm deep, broke the front windows of the house and in the sedan Sangwal partially damaged.
A patrol had just returned to the park at 3am outside his house that he heard a loud explosion, he said. Security guards warned, and then, quickly, about the police informed.
He said the conflict has not, Sangwal suspected attack on its office-logging ROSEWOOD a gang and, in fact, just ordered the transfer of some officials to the alleged gang crackdown comes after.
However, the source of a newspaper and a smuggling gang, air and land, police patrol operations and community involvement, the high rate of arrests in recent months has led to the crackdown on assisted addition, the park was also another issue that the encroachment stations into the forest and agriculture.
They are not, such as in the case of encroachment is 434. Natural resources and environment minister recently visited the Bu Phram sub-district, Na Di district, and these stations have been sent home and the judge ordered the demolition of the last judgment.
The smugglers arrested
Related news, Nakhon Ratchasima's Muang district yesterday, police announced the arrest this week of two suspects in the newspaper ROSEWOOD-, three 2-meter-long pieces of wood, which had been illegally cut down and smuggled out Thapa found in the possession of the National Park.
Charoensuk Suthep alleged smuggler, 56, was arrested Tuesday night in Panao sub-sections within the police found her hiding and transporting logs to change sedan after a secret compartment.
Police later nabbed his alleged accomplice, Paand Sawong Sangkadklang, 60, Sung is not the district. He was found to be in possession of two chainsaws.
Kan's Muang district, Mekong river patrol unit Bueng in a separate incident yesterday, I get a Siamese ROSEWOOD 33 pieces of unlawful delivery of a long-tail boat and kidnapped Chaiporn sub-district. However, two of the people aboard the ships managed to escape by swimming away.

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Black Friday - Shop At Home


When people think of Christmas, they think of spending time with their families, Christmas carols, and more importantly, presents. Although Christmas is about much more than gifts, they tend to take center stage. While some people put off their Christmas shopping until the last minute, most people start early. The day after Thanksgiving, Black Friday is the busiest shopping days of the year because everyone wants to take advantage of the offers and make your shopping done early. This article will tell you why you should buy Black Friday at his home.
The fourth Friday in November is a time when everyone starts thinking about Christmas. Of all the remaining shopping days of the year, there is no doubt that this is the busiest shopping day of the year. The shops open early, offer huge discounts, and perform even greater crowds.

Many people shop on Black Friday, as they are able to get huge savings. However, in order to get the savings, you have to wake up early traffic, battle, standing in long lines of stores, and maybe even what you are looking for. The best way is to shop Black Friday shopping at home.

If you shop from home, you will receive most of the same discounts as you would if you were to go to the store. The biggest reason people go to the stores early is to receive the discounts, and you can actually get all day online. Sleep in, go to your computer, and shop on your own time.

All major retailers are stocking up on all your items, but there is no guarantee that the product will still be available at the time to get to it. If you shop online from home, you can guarantee that the product will still be available. Also, you are able to go to several places and order different products in no time at all. If you were to try to do this in the shops, is exposed to long lines at each store, and it would take time out of your day.

There is no doubt that Black Friday shopping at home is the way to go. To avoid the lines to get the same discounts, not having to get up early to ensure you get the products you want, really no reason to go shopping on Black Friday.

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

Appliances and other kitchen appliances - select carefully


The kitchen is the main center of activity in any household. It is the center of attraction and showcase entry. As such, appliances and other kitchen appliances also help define the status and lifestyle of its owner. The renovation of the kitchen area is particularly difficult. The owner has to prioritize their needs before diving into purchasing procedures. Furthermore, it is usually necessary to keep up with changing market trends. Several brands are on the market that produce a variety of potential cookware very extravagant designs and affordable costs. As people have become very demanding and never compromise on quality and product durability.

 
High-end appliances and kitchen gadgets are in demand these days. The innovation of steel products has offered elegant and extravagant of these gadgets. The items usually are often used in the kitchen are refrigerators, dishwashers, cookers and pressure cookers, etc. Also, the garage was compiled apparatus for installation on the counter and is generally used to hide small objects like toasters bread, spoons and food processors, etc., to taste. It depends on how the owner is definitely preferred to design the kitchen area. Various kitchen appliances and gadgets are also available to give a sophisticated and elegant to his favorite cuisine.


 
Modern appliances and kitchen gadgets are specially designed to match the style and status of all categories of people. These items tend to be very environmentally friendly. They are very efficient and can be mounted anywhere in the facility according to the user requirements. To operate these devices is a very difficult task. Even not consume much energy and time. Such eco friendly products can easily manage their monthly electric bills and are available with various user friendly features. Reputable appliances kitchen stores Gadgets display items of various brands. The branded items are always accompanied with a warranty card. This feature away the concern of reliability and durability. Users can even share their items if damaged within the warranty period. As such, the first couple wise to buy cookware brand. During the purchase of kitchen appliances, first, requires the determination is the cost factor. The owner should she or her budget priorities before undergoing the buying process. Sometimes these items are offered at discount prices also attract consumers.